گیربکس

 

فروش و توزیع در چهار نوع مختلف:

 

 

1- گیربکس Sn1

 

2- گیربکس Sn2

 

3- گیربکس Sn3

 

4- گیربکس Sn4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبت تبدیل

گشتاور قابل تحمل (KNM)

سایزبندی

28…71

58

180

28…80

65

190

28…71

79

200

28…80

90

210

28…71

112

220

28…80

131

230

28…71

156

240

28…80

175

250